Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност - {COM(2011) 841 окончателeн}{SEC(2011) 1472 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COUNCIL REGULATION establishing an Instrument for Nuclear Safety Cooperation - {COM(2011) 841 final}{SEC(2011) 1472 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1473
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове