Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави - {SEC(2011) 1475 окончателeн}{SEC(2011) 1476 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries - {SEC(2011) 1475 final}{SEC(2011) 1476 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 843
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове