Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна - {SEC(2011) 1484 окончателeн}{SEC(2011) 1485 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on relations between the European Union on the one hand, and Greenland and the Kingdom of Denmark on the other - {SEC(2011) 1484 final} {SEC(2011) 1485 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 846
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове