Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Механизми за управление и стимулиране на разгръщането на програмата SESAR, технологичният стълб на концепцията за Единно европейско небе
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Governance and incentive mechanisms for the deployment of SESAR, the Single European Sky's technological pillar.
Дата на документа: 22/12/2011
№ на документ: COM(2011) 923
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове