Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за транспонирането на Директива 2009/81/ЕО относно обществените поръчки в областта на отбраната и сигурността
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on transposition of directive 2009/81/EC on Defence and Security Procurement
Дата на документа: 02/10/2012
№ на документ: COM(2012) 565
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове