Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Втори преглед на нормативната уредба относно наноматериалите - {SWD(2012) 288 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Second Regulatory Review on Nanomaterials - {SWD(2012) 288 final}
Дата на документа: 03/10/2012
№ на документ: COM(2012) 572
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове