Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ПОДКРЕПА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВАТА В ПРЕХОД - {SWD(2012) 282 final}
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU SUPPORT FOR SUSTAINABLE CHANGE IN TRANSITION SOCIETIES - {SWD(2012) 282 final}
Дата на документа: 03/10/2012
№ на документ: JOIN(2012) 27
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове