Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година - Отговор на питането на Съвета - {COM(2012) 585 final}{SWD(2012) 330 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL on the follow-up to 2010 discharge - Replies to requests from the Council - {COM(2012) 585 final}{SWD(2012) 330 final}
Дата на документа: 03/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 340
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове