Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2012—2013 г. - {SWD(2012) 331 final}{SWD(2012) 332 final}{SWD(2012) 333 final}{SWD(2012) 334 final}{SWD(2012) 335 final}{SWD(2012) 336 final}{SWD(2012) 337 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013 - {SWD(2012) 331 final} {SWD(2012) 332 final}{SWD(2012) 333 final}{SWD(2012) 334 final}{SWD(2012) 335 final}{SWD(2012) 336 final}{SWD(2012) 337 final}
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: COM(2012) 600
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове