Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно основните изводи от цялостния мониторингов доклад за готовността на Хърватия за членство в ЕС - {SWD(2012) 338}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Main Findings of the Comprehensive Monitoring Report on Croatia’s state of preparedness for EU membership - {SWD(2012) 338 final}
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: COM(2012) 601
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове