Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа Съобщение На Комисията До Европейския Парламент И Съвета относно проучване за осъществимостта на споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово - {COM(2012) 602 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document Commission Communication on a Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Kosovo* - {COM(2012) 602 final}
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 339
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове