Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за хармонизирането на законодателствата на държавите-членки във връзка с предоставянето на пазара на радиооборудване - {SWD(2012) 300 final}{SWD(2012) 329 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment - {SWD(2012) 300 final}{SWD(2012) 329 final}
Дата на документа: 17/10/2012
№ на документ: COM(2012) 584
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове