Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 НА ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2013 г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2013 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 19/10/2012
№ на документ: COM(2012) 624
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове