Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Доклад на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета относно гаранциите, които се обезпечават от общия бюджет Състояние към 31 декември 2010 г. - {SWD(2012) 347 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget Situation at 31 December 2011 - {SWD(2012) 347 final}
Дата на документа: 22/10/2012
№ на документ: COM(2012) 609
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове