Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Финансова обосновка, придружаваща Регламент (ЕС) № 1168/2011
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Financial statement accompanying Regulation (EU) No 1168/2011
Дата на документа: 23/10/2012
№ на документ: COM(2012) 590
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове