Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising enhanced cooperation in the area of financial transaction tax
Дата на документа: 23/10/2012
№ на документ: COM(2012) 631
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове