Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 23-И ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2011 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - 23rd ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE STRUCTURAL FUNDS (2011)
Дата на документа: 31/10/2012
№ на документ: COM(2012) 633
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове