Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Системата на Европейските училища през 2011 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The European School System in 2011
Дата на документа: 09/01/2013
№ на документ: COM(2012) 797
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове