Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Последваща оценка на събитието „Европейски столици на културата“ за 2011 г. (Талин и Турку)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Ex Post evaluation of the 2011 European Capitals of Culture (Tallinn and Turku)
Дата на документа: 23/01/2013
№ на документ: COM(2013) 13
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове