Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Междинна оценка на програмата ISA
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Interim evaluation of the ISA programme
Дата на документа: 18/01/2013
№ на документ: COM(2013) 5
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове