Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подаването от името на Европейския съюз на заявления за нови вписвания в приложение VІІІ или ІХ към Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the submission, on behalf of the European Union, of applications for new entries in Annex VIII or IX to the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal
Дата на документа: 28/01/2013
№ на документ: COM(2013) 20
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове