Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - {SWD(2013) 419 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF COMMITTEES DURING 2012 - {SWD(2013) 419 final}
Дата на документа: 10/10/2013
№ на документ: COM(2013) 701
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове