Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Презентация на дейностите на Комитета през 2011 г. по секторни политики, Придружаващ документа ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА - {COM(2013) 701 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Presentation of committee activities in 2011 by policy sector Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF THE COMMITTEES DURING 2011 - {COM(2013) 701 final}
Дата на документа: 10/10/2013
№ на документ: SWD(2013) 419
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове