Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на споразумения под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Австралийския съюз, Федеративна република Бразилия, Канада, Специален административен район на Китайската народна република Хонконг, Република Индия и Япония в съответствие с член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) от 1994 г. във връзка с изменението на ангажиментите в таблиците за Република България и за Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз
Заглавие на английски: ANNEX to the PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreements in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Commonwealth of Australia, the Federative Republic of Brazil, Canada, the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, the Republic of India and Japan pursuant to Article XXI of the General Agreement on Trade in Services (GATS) 1994, relating to the modifications of the commitments in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union
Дата на документа: 08/10/2013
№ на документ: COM(2013) 688
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове