Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която следва да заеме ЕС в рамките на Административния комитет на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на пректоправилото за единни разпоредби относно рециклируемостта на моторните превозни средства
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Union in the Administrative Committee of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the draft Regulation on uniform provisions concerning the recyclability of motor vehicles
Дата на документа: 09/10/2013
№ на документ: COM(2013) 697
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове