Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде възприета от Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложението за внасяне на изменения в правила № 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 48, 49, 50, 54, 67, 69, 70, 77, 83, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 128, 129, по отношение на Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3) и по отношение на проекта за Глобално техническо правило относно страничния удар в стълб.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the Union within the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the proposed amendments to Regulations Nos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 48, 49, 50, 54, 67, 69, 70, 77, 83, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 128, 129, and the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), and regarding the draft Global Technical Regulation on Pole Side Impact
Дата на документа: 09/10/2013
№ на документ: COM(2013) 694
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове