Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ за 2013 г., Придружаващ документа към
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2013 PROGRESS REPORT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - {COM(2013) 700 final}
Дата на документа: 16/10/2013
№ на документ: SWD(2013) 413
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове