Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 30-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО МОНИТОРИНГА ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС (2012 г.) - {SWD(2013) 432 final} {SWD(2013) 433 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - 30TH ANNUAL REPORT ON MONITORING THE APPLICATION OF EU LAW (2012) - {SWD(2013) 432 final}{SWD(2013) 433 final}
Дата на документа: 22/10/2013
№ на документ: COM(2013) 726
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове