Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която Европейският съюз да вземе в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация (СТО), по отношение на удължаването на срока на мораториумите върху митата върху предоставяните по електронен път услуги („мораториум върху електронната търговия“) и върху жалбите при липса на нарушение и при друга ситуация
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the Ministerial Conference of the World Trade Organisation (WTO) as regards an extension of the moratoria on customs duties on electronic transmissions ("e-commerce moratorium") and non-violation and situation complaints
Дата на документа: 30/10/2013
№ на документ: COM(2013) 746
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове