Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА ПО ВЗЕМАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON BORROWING AND LENDING ACTIVITIES OF THE EUROPEAN UNION IN 2012
Дата на документа: 31/10/2013
№ на документ: COM(2013) 752
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове