Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ПОСЛЕДЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ - (ШИС II) януари 2013 г. — май 2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - LAST PROGRESS REPORT ON THE DEVELOPMENT OF THE SECOND GENERATION SCHENGEN INFORMATION SYSTEM - (SIS II) January 2013 - May 2013
Дата на документа: 02/12/2013
№ на документ: COM(2013) 777
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове