Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора - (CITES)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - (CITES)
Дата на документа: 06/12/2013
№ на документ: COM(2013) 867
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове