Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по въпроса за схема за етикетиране на местното селско стопанство и директните продажби - {SWD(2013) 501 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the case for a local farming and direct sales labelling scheme - {SWD(2013) 501 final}
Дата на документа: 06/12/2013
№ на документ: COM(2013) 866
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове