Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно различни аспекти на малките вериги на доставки на храни, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския Парламент и Съвета по въпроса за схема за етикетиране на местното селско стопанство и директните продажби - {COM(2013) 866 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on various aspects of short food supply chains Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the case for a local farming and direct sales labelling scheme - {COM(2013) 866 final}
Дата на документа: 06/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 501
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове