Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Тринадесети доклад за практическата подготовка за бъдещото разширяване на еврозоната - {SWD(2013) 491 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Thirteenth Report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area - {SWD(2013) 491 final}
Дата на документа: 03/12/2013
№ на документ: COM(2013) 855
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове