Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the work of the Task Force Mediterranean
Дата на документа: 04/12/2013
№ на документ: COM(2013) 869
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове