Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно рамка за качество на стажовете - {SWD(2013) 495 final}{SWD(2013) 496 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a Quality Framework for Traineeships - {SWD(2013) 495 final}{SWD(2013) 496 final}
Дата на документа: 04/12/2013
№ на документ: COM(2013) 857
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове