Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Седми доклад относно статистическите данни за броя на животните, използвани за опитни и други научни цели в държавите — членки на Европейския съюз - {SWD(2013) 497 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Seventh Report on the Statistics on the Number of Animals used for Experimental and other Scientific Purposes in the Member States of the European Union - {SWD(2013) 497 final}
Дата на документа: 05/12/2013
№ на документ: COM(2013) 859
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове