Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предварителна оценка на състоянието относно предоставяне на макрофинансова помощ на Република Тунис от ЕС, Придружаващ документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Тунис - {COM(2013) 860 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex-ante evaluation statement on EU macro-financial assistance to the Republic of Tunisia Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing macro-financial assistance to the Republic of Tunisia - {COM(2013) 860 final}
Дата на документа: 05/12/2013
№ на документ: SWD(2013) 498
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове