Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Договореността с Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Arrangement with the Swiss Confederation on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
Дата на документа: 10/12/2013
№ на документ: COM(2013) 862
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове