Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на Договореността с Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Arrangement with the Principality of Liechtenstein on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
Дата на документа: 10/12/2013
№ на документ: COM(2013) 873
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове