Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директива 2009/21/ЕО относно спазването на изискванията за държавата на знамето
Заглавие на английски: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директива 2009/21/ЕО относно спазването на изискванията за държавата на знамето
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: COM(2013) 916
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове