Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа:
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure - Early Warning System No 10-11/2013
Дата на документа: 13/12/2013
№ на документ: COM(2013) 887
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове