Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ШЕСТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2012 г.) - {SWD(2013) 533 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - SIXTH ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FISHERIES FUND (2012) - {SWD(2013) 533 final}
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: COM(2013) 921
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове