Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Първи доклад за напредъка в изпълнението от страна на Русия на общите мерки за безвизови краткосрочни пътувания на граждани на Русия и на ЕС в рамките на диалога между ЕС и Русия по визовите въпроси
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - First Progress Report on the implementation by Russia of the Common Steps towards visa free short-term travel of Russian and EU citizens under the EU-Russia Visa Dialogue
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: COM(2013) 923
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове