Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Всеобхватният подход на ЕС към външните конфликти и кризи
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
Дата на документа: 11/12/2013
№ на документ: JOIN(2013) 30
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове