Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на Договореността с Република Исландия относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Arrangement with the Republic of Iceland on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
Дата на документа: 10/12/2013
№ на документ: COM(2013) 876
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове