Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Елементи за стратегическия отговор на ЕС на предизвикателствата в Гвинейския залив
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Elements for the EU's Strategic Response to the Challenges in the Gulf of Guinea
Дата на документа: 18/12/2013
№ на документ: JOIN(2013) 31
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове