Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно различните методи за зашеметяване на птици
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the various stunning methods for poultry
Дата на документа: 19/12/2013
№ на документ: COM(2013) 915
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове