Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за преодоляване на прекомерния бюджетен дефицит в Хърватия - {SWD(2013) 523 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in Croatia - {SWD(2013) 523 final}
Дата на документа: 10/12/2013
№ на документ: COM(2013) 914
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове